วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

เพชร ที่โคตรแพงที่สุดในโลก และสวยที่สุดในโลก
เพชร
Brillanten.jpg
เพชรรูปกลมที่ตัดและเจียระไนอย่างงดงาม สะท้อนแสงแพรวพราวตามเหลี่ยมมุม

เพชรดิบ
ความหมายอื่นของ เพชร ดูได้ที่ เพชร (แก้ความกำกวม)
เพชร เป็นอัญมณีรูปแบบหนึ่งของคาร์บอน จัดเรียงตัวเป็นทรงแปดหน้า เป็นแร่ที่แข็งที่สุดตามสเกลของโมส์ (Moh's scale) มีค่าความแข็งเท่ากับ 10
เพชรมีหลายสี สีที่นิยมที่สุดคือสีขาวบริสุทธิ์ สีที่หายากคือสีแดง ฟ้า เขียว ส้ม ชมพู เรียก "แฟนซีไดมอนด์" มีราคาสูงมาก การเจียระไนเป็น 52 เหลี่ยมนับว่าสวยที่สุด เพชรเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ ความแข็งแกร่ง แหล่งของเพชรมีอยู่ทั่วโลก ส่วนมากพบที่บราซิลและแอฟริกาใต้

ศัพท์มูลวิทยา[แก้]

คำว่า เพชร ในภาษาไทย มาจาก वज्र (วชฺร) ในภาษาสันสกฤต หมายถึง สายฟ้า หรืออัญมณีชนิดนี้ก็ได้ ส่วนในภาษาอังกฤษ "diamond" มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณ αδάμας (adámas) ซึ่งมีความหมายว่า "สมบูรณ์" "เปลี่ยนแปลงไม่ได้" "แข็งแกร่ง" "กล้าหาญ" มาจาก ἀ- (a-) มีความหมายว่า "ไม่-" + δαμάω (damáō), "เอาชนะ" "ขี้ขลาด"[3] ภายหลังได้แผลงเป็น adamant, diamaunt, diamant และ diamond ในที่สุด

ประวัติ[แก้]

เพชรมีการกล่าวถึงและทำเหมืองเพชรครั้งแรกในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะชั้นหินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำพาเป็นเวลาหลายศตวรรษตามแม่น้ำเพนเนอร์ กฤษณะ และ โคธาวารี เพชรเป็นที่รู้จักในประเทศอินเดียมาไม่น้อยกว่า 3,000 ปีแต่ไม่เกิน 6,000 ปี[4]
อัญมณีเพชรกลายเป็นสิ่งมีค่าเมื่อมีการนำไปใช้เป็นรูปเคารพทางศาสนาในอาณาจักรอินเดียโบราณ นอกจากนี้ ยังมีการใช้งานเพชรเป็นเครื่องมือแกะสลักตั้งแต่สมัยต้นประวัติศาสตร์ของมนุษย์อีกด้วย[5][6] ความนิยมของเพชรได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 เนื่องจากอุปทานที่เพิ่มขึ้น เทคนิคการตัดและขัดเกลาที่ดีขึ้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลก และการปฏิรูปและความสำเร็จของการโฆษณาเผยแพร่[7]
ในปี ค.ศ. 1772 อ็องตวน ลาวัวซีเยได้ใช้แว่นขยายรวมรังสีดวงอาทิตย์ไปบนเพชรในบรรยากาศที่มีแต่ออกซิเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้มีเพียงแต่คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นการพิสูจน์ว่าเพชรเป็นองค์ประกอบของคาร์บอน ต่อมาในปี ค.ศ. 1797 สมิทสัน เท็นแนนต์ (Smithson Tennant) ได้ทำซ้ำและเพิ่มเติมการทดลองนี้ โดยแสดงให้เห็นว่าการเผาไหม้เพชรและกราไฟท์จะปลดปล่อยก๊าซที่มีองค์ประกอบเดียวกัน สมิทสันได้สร้างสมดุลสมการเคมีของสารเหล่านี้ขึ้นมา[8]
การใช้งานเพชรส่วนมากในปัจจุบันเป็นการใช้ในเชิงอัญมณีซึ่งใช้ทำเครื่องประดับ การใช้งานในลักษณะนี้สามารถนับย้อนไปได้ถึงในสมัยโบราณ การกระจายของแสงขาวในสเปกตรัมสีเป็นลักษณะพื้นฐานทางด้านอัญมณีวิทยาของอัญมณีเพชร ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผู้เชี่ยวชาญในด้านอัญมณีวิทยาได้พัฒนาวิธีแบ่งระดับของเพชรและอัญมณีชนิดอื่นบนพื้นฐานของลักษณะที่สำคัญในเชิงมูลค่าของอัญมณี 4 ลักษณะหรือที่รู้จักกันในชื่อ 4 ซี ถูกใช้เป็นพื้นฐานการบ่งชี้ของเพชร ประกอบด้วย กะรัต (carat) การตัด (cut) สี (color) และ ความสะอาด (clarity)[9] เพชรไม่มีตำหนิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดรู้จักกันในชื่อ พารากอน

คุณสมบัติทางกายภาพ


แผนภาพวัฎภาค (phase diagram) การพยากรณ์ตามหลักทฤษฎีของคาร์บอน
Four panels. First, seven clear faceted gems, six small and a large one. Second, black material with uneven surface. Third, three parallel atomic sheets, each resembling a chicken wire hedge. Fourth, a boxed atomic structure containing tetrahedrally arranged balls connected by 0.15 nm bonds.
เพชรและแกรไฟต์เป็นสองอัญรูปของคาร์บอนที่แตกต่างกันทางโครงสร้าง
เพชรเป็นผลึกโปร่งใสของอะตอมคาร์บอนที่จับยึดกับแบบรูปพีระมิด (sp3) ตกผลึกกลายเป็นโครงข่ายเพชรที่เป็นการแปรผันของโครงสร้างลูกบาศก์แบบเฟซเซ็นเตอร์ (face centered cubic)

ระดับความบริสุทธิ์ 

การจำแนกความบริสุทธิ์ของเพชร สามารถจำแนกได้ตามหลักสากล ดังนี้
1.Flawless (FL) - เป็นเพชรชั้นยอดน้ำงามที่สุด ไม่มีตำหนิหรือมลทินใดๆในทั้งเนื้อเพชรและผิวของเพชร เมื่อมองภายใต้กล้องขยาย 10 เท่า (10X)
2.Internally Flawless (IF) - เป็นเพชรชั้นยอดที่ไม่มีตำหนิภายในเนื้อเพชรเลย เมื่อมองภายใต้กล้องขยาย 10 เท่า (10X)
3.Very Very Slightly Included (VVS1 / VVS2) - เป็นระดับของเพชรที่มีมลทินในเนื้อเพชรให้เห็นได้น้อยมากๆ ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะต้องใช้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า ส่องจึงเห็น และจะต้องใช้เวลาในการค้นหาค่อนข้างนาน แล้วแต่ความชำนาญของผู้ตรวจสอบ จำแนกออกเป็นระดับ 1 และ 2 ตามลำดับ หากตำหนิน้อยมากจะใช้ VVS1 หากตำหนิที่สามารถเห็นได้ชัดมากขึ้นจะใช้ VVS2
4.Very Slightly Included (VS1 / VS2) - เป็นระดับของเพชรที่มีมลทินในเนื้อเพชรในระดับที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะต้องใช้กล้องกำลังขยาย 10 เท่า ส่องจึงเห็น และจะต้องใช้เวลาในการค้นหาสักพัก แต่จะใช้เวลาน้อยกว่าเพชรความสะอาดระดับ VVS ตำหนิและมลทินสามารถเห็นได้ชัดเจนมากกว่าระดับ VVS และอาจมีสีต่างๆในเนื้อของมลทินที่สามารถมองเห็นได้
5.Slightly Included (SI1 / SI2) - เป็นระดับของมลทินที่สามารถมองเห็นได้ทันทีภายใต้กล้องกำลังขยาย 10 เท่าและบางกรณีสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จะมีขนาดที่เล็กอาจจะต้องสังเกต หรือใช้กระดาษขาวทาบและมองกับแสงไฟจึงเห็นชัดขึ้น ในระดับสายตาของผู้ยังไม่ชำนาญการ จะต้องใช้เวลานานในการสังเกต
6.Imperfect (I1 / I2 / I3) - เป็นระดับมลทินที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะมีเยอะมาก จนทำให้สังเกตได้เยอะ

กะรัต (Carat)

น้ำหนักซึ่งเป็นมาตรฐานในการวัดน้ำหนักของอัญมณี ซึ่งเทียบกับมาตราเมตริกได้ 0.2 กรัม ทั้งนี้ มาตรน้ำหนักกะรัตนี้ พ้องเสียงกับคำว่า กะรัต (Karat) ที่ใช้วัดระดับความบริสุทธิ์ของทองคำ ซึ่งทองคำมีค่าความบริสุทธิ์ 99.99% มีค่าเท่ากับ 24 กะรัต (Karat)

สี (Color)[แก้]

การจำแนกเฉดสีของเพชร สามารถเรียงจาก D ไปจนถึง Z ซึ่งหากแทนด้วยอักษร D จะหมายถึง มีความขาวใส มากที่สุด ซึ่งบางครั้งคนไทยจะเรียกว่า "น้ำ" เพชรน้ำยิ่งสูงก็จะยิ่งขาวและไม่มีสีเหลืองเจือปน เพชรระดับไร้สี (Colorless) ได้แก่ เพชรน้ำ 100, 99, 98 หรือ เพชรสี D,E,F ส่วนเพชระดับเกือบไร้สี (Near Colorless) ได้แก่เพชรน้ำ 97, 96, 95, 94 หรือ G,H,I,J ดูตัวอย่างการเทียบ สีเพชรส่วนเฉดสีอื่นๆ จะไล่ไปเรื่อยๆเช่น สีนวลอ่อน อาจจะแทนด้วยอักษร G สีเหลืองแชมเปญ จะไล่ลงไปเป็น L เหลืองเข้ม จะใช้แทนด้วย P จนกระทั่งไปถึงตัวอักษร Z ที่จะเป็นสีเหลืองสด และถูกแยกออกเป็นเฉดสีเพชรแฟนซี
การจำแนกสีของเพชร จะแยกเฉพาะโทนสี ขาว และเหลืองเท่านั้น หากแยกออกไปจากนี้จะเป็นรูปแบบเพชรแฟนซี ซึ่งจะมีสีสันสดใสและแปลกตาออกไป
เหตุที่แยกโทนสีเฉพาะสีเหลืองเพราะว่า คาร์บอนในตัวของเพชร เมื่อได้รับความร้อนหรือสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบอื่นๆ จะทำให้เพชรมีสีแตกต่างออกไป เช่นเพชรสีเหลืองมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย สีน้ำเงิน อาจมีไทเทเนียมและเหล็กเจือปน หรือสีแดงอาจจะเป็นโครเมียมเจือปน ส่วนเพชรชมพูนั้นเกิดจากโครงสร้างของตัวเพชรเอง ส่วนสีเขียวนั้นเป็นเพชรที่ได้รับรังสี ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทำให้เกิดเป็นเพชรแฟนซี ที่มีสีสันแตกต่างออกไป และราคาแพงมากกว่าสีขาว เนื่องจากหายาก แต่อย่างไรก็ตาม เพชรสีขาวใสสะอาด เป็นที่นิยมมากกว่าเพชรแฟนซี แต่ในปัจจุบันได้มีผู้ผลิต หลายราย นำเพชรสีขาวมาปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้เกิดเป็นเพชรสีแฟนซี ต่างๆ ขึ้น เช่น ทำการอบ การเผา หรือการฉายรังสี ทำให้เกิดสีต่างๆ เช่น สีเขียว สีเหลือง และสีฟ้า เป็นต้น

diamond

From wikipedia Encyclopedia

diamond

Molecular mass 12.01 {\ displaystyle {\ text {g · mol}}} {\ displaystyle {\ text {g · mol}}} {\ displaystyle ^ {- 1}} {\ displaystyle ^ {- 1}}

Typical colors are yellow, brown or gray, to the colorless. Little to be blue, green, black, white, opaque, pink, purple, orange and red.

Eight-face crystalline form

Crystal structure Square - three-dimensional (cubic)

Smooth 111 (4-way design)

Cracked shells crack.

Hardness 10 is hard to crack.

Shine

The gloss of luster is shiny.

Refractive index 2.418 (at 500 nm)

Isotropic light properties

Two-dimensional refraction

Light distribution 0.044

No color change

Colorless powder

Specific gravity of 3.52 ± 0.01

The density of 3.5-3.53 {\ displaystyle {\ text {g / cm}}} {\ displaystyle {\ text {g / cm}}} {\ displaystyle ^ {3}} {\ displaystyle ^ {3}}

Melting point with atmospheric pressure.

Transparent translucent translucent to translucent.

References [1] [2]

Raw diamonds

Other meanings of diamonds can be found at Diamonds (Solve ambiguity).

Diamond is one of the carbon gems. Arrange in eight faces. It is the hardest rock on the scale of Moh's scale with a hardness of 10.

Diamonds are many colors. The most popular colors are pure white. The rare color is red, blue, green, pink, pink called "fancy diamond" is very expensive, cutting is 52 square is the most beautiful. Diamond is a symbol of power. strength The source of the diamond is worldwide. Mostly found in Brazil and South Africa.

Content [hide]

1 terminology

2 records

3 physical properties

4 main universal 4Cs

4.1 Clarity Level

4.2 carat (carat)

4.3 Color (Color)

5 references

6 other sources

Terminology [edit]

The word diamond in Thai comes from वज्र (Sanskrit) in Sanskrit, meaning lightning or gem. In English, "diamond" derives from ancient Greek αδάμας (adámas), meaning "perfect," "unchangeable," "strong," "courageous," comes from ἀ- (a-). "No -" + δαμάω (damáō), "overcame" "cowardly" [3] later adamant, diamaunt, diamant and diamond.

History [edit]

Diamond is mentioned and first diamond mine in India. In particular, the rock layer that has been deposited by sediments for centuries, along the Penner River, Krishna and Corvette, has been known in India for not less than 3,000 years, but not more than 6,000 years. ]


Diamond jewels have become a valuable asset when used as a religious image in ancient India. Diamonds have also been used as carvings from early human history. [5] [6] Diamonds have increased since the 19th century due to increased supply. Improved cutting and polishing techniques. Growth of the world economy And the reform and success of advertising propaganda. [7]

In 1772, Antoine Lausanne was using a magnifying glass to combine the sun's rays on diamonds in an atmosphere with oxygen. Which shows that Combustion products contain only carbon dioxide. It was proved that the diamond was a carbon component later in 1797. Smithson Tennant reproduced and added this experiment. By showing that burning diamonds and graphite liberates gas with the same composition. Smithson balanced the chemical equilibrium of these compounds. [8]

Most of today's diamonds are used in jewelery used for jewelry. This kind of use can be traced back to ancient times. The distribution of white light in the color spectrum is fundamental to the gems of diamond jewelery. In the twentieth century, jewelery specialists developed a method for dividing diamonds and other gemstones based on the important characteristics of the four precious gemstones, known as 4C, as the basis of their identification. The diamond consists of carat, cut, color and clarity. [9] The largest defected diamond, known as Paragon

Physical properties [edit]

Phase diagram, theoretical forecasting of carbon

Four panels. First, seven clear faceted gems, six small and a large one. Second, black material with uneven surface. Third, three parallel atomic sheets, each resembling a chicken wire hedge. Fourth, a boxed atomic structure containing tetrahedrally arranged balls connected by 0.15 nm bonds.

Diamonds and graphite are two different carbon monoxide structural.

The diamond is a transparent crystal of carbon atoms attached to a pyramid (sp3) crystallizes into a diamond network that is a variation of the face centered cubic structure.


Universal 4Cs [edit]

Split-arrows.svg

It has been proposed that this article or section should be split up into new articles entitled Diamond (gemstone) (debate).

The different classifications of diamonds in terms of the purity of the diamonds in the international universe can be divided into 4Cs, namely Clarity, Carat, Color, and Color. Cut (pattern and shape cut)


Level of purity (Clarity) [edit]

Diamond Clarity Classification Can be classified according to international principles.

1.Flawless (FL) - is a diamond of the most beautiful water. There is no defect or defect in any of the diamonds and the diamond surface. When looking under 10x magnification (10X)

2.Internally Flawless (IF) - is a diamond without flaws in the diamond. When looking under 10x magnification (10X)हीरा

विकिपीडिया से संदर्भ

हीरा

Brillanten.jpg

गोल हीरा कटौती और सुंदर ढंग से कटौती कोण प्रकाश द्वारा दर्शाया गया

सड़न

प्राकृतिक खनिज प्रकार
सी सूत्र
संपत्ति
आण्विक 12.01 {\ displaystyle {\ text {छ · mol}}} {\ displaystyle {\ text {छ · mol}}} {\ displaystyle ^ {- 1}} {\ displaystyle ^ {- 1}}।
विशिष्ट रंग पीले, भूरे या भूरे रंग के होते हैं, बेरंग के लिए। थोड़ा नीला, हरा, काला, सफेद, अपारदर्शी, गुलाबी, बैंगनी, नारंगी और लाल होना
आठ-चेहरा क्रिस्टलीय फार्म
क्रिस्टल संरचना स्क्वायर - तीन आयामी (घन)
चिकना 111 (4-रास्ता डिज़ाइन)
फटा हुआ गोले दरार
कड़ी मेहनत 10 दरार करने के लिए मुश्किल है।
चमक चमकदार है
चमक का चमक चमकदार है
अपवर्तक सूचकांक 2.418 (500 एनएम पर)
आइसोट्रोपिक प्रकाश गुण
दो-आयामी अपवर्तन
लाइट डिस्ट्रीब्यूशन 0.044
कोई रंग परिवर्तन नहीं
रंगहीन पाउडर
3.52 ± 0.01 की विशिष्ट गुरुत्व
घनत्व 3.5-3.53 {\ displaystyle {\ text {ग्राम / सेमी}}} {\ displaystyle {\ text {ग्राम / सेमी}}} {\ displaystyle ^ {3}} {\ displaystyle ^ {3}}।
वायुमंडलीय दबाव के साथ पिघलने बिंदु
पारदर्शी पारदर्शी पारदर्शी पारदर्शी से पारदर्शी।
संदर्भ [1] [2]

कच्चे हीरे
हीरे के अन्य अर्थ डायमंड (समाधान स्पष्टता) में पाए जा सकते हैं।
डायमंड कार्बन जवाहरात में से एक है। आठ चेहरे में व्यवस्थित करें यह 10 की कठोरता के साथ मोह के पैमाने के पैमाने पर सबसे कठिन चट्टान है।

हीरे कई रंग हैं। सबसे लोकप्रिय रंग शुद्ध सफेद हैं। दुर्लभ रंग लाल, नीला, हरा, गुलाबी, "फैंसी हीरा" नामक गुलाबी बहुत महंगा है, काटने 52 वर्ग सबसे सुंदर है डायमंड बिजली का प्रतीक है कठोरता हीरे का स्रोत दुनिया भर में है। ज्यादातर ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए

सामग्री [छिपाना]
1 शब्दावली
2 रिकॉर्ड
3 भौतिक गुण
4 मुख्य सार्वभौमिक 4 सी
4.1 स्पष्टता स्तर
4.2 कैरेट (कैरेट)
4.3 रंग (रंग)
5 संदर्भ
6 अन्य स्रोत
शब्दावली [संपादित करें]
थाई में हीरे का शब्द संस्कृत में वज्र (संस्कृत) से आता है, अर्थात् बिजली या मणि। अंग्रेजी "हीरा" में प्राचीन ग्रीक αδάμας (adámas) है, जो "पूरा", "अपरिवर्तनीय का मतलब से ली गई है", "मजबूत", "साहस" ἀ- (एक करने के लिए) अर्थ से आता है। "ना -" + δαμάω (बांधो), "ओवरसीम" "कायर" [3] बाद में कठोर, डायमाँट, हीर और हीरा।

इतिहास [संपादित करें]
डायमंड का उल्लेख है और भारत में पहली हीरे की खान रॉक परत नदियों पेनर, कृष्णा और Octa साथ सदियों के लिए जलोढ़क के बयान की वजह से वैरी डायमंड कम से कम 3000 साल से भारत में जाना जाता है, लेकिन नहीं 6,000 से अधिक वर्षों [4। ]

प्राचीन भारत में एक धार्मिक छवि के रूप में इस्तेमाल होने पर डायमंड गहने एक मूल्यवान संपत्ति बन गए हैं। हीरे को भी प्रारंभिक मानव इतिहास से नक्काशी के रूप में इस्तेमाल किया गया है। [5] [6] वृद्धि हुई आपूर्ति के कारण 1 9वीं शताब्दी के बाद हीरे की वृद्धि हुई है। बेहतर काटने और पॉलिशिंग तकनीक विश्व अर्थव्यवस्था का विकास और विज्ञापन प्रसार की सुधार और सफलता। [7]

1772 में, एंटोनी लॉज़ेन ऑक्सीजन युक्त वातावरण में हीरे पर सूरज की किरणों को संयोजित करने के लिए एक आवर्धक कांच का उपयोग कर रहा था। जो बताता है कि दहन उत्पादों में केवल कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं यह साबित हुआ कि बाद में हीरा 17 9 7 में एक कार्बन घटक था। स्मिथसन टेंनेंट ने इस प्रयोग को पुन: प्रस्तुत किया और जोड़ा। दिखाते हुए कि ज्वलनशील हीरे और ग्रेफाइट उसी संरचना के साथ गैस को मुक्त कर देते हैं। स्मिथसन ने इन यौगिकों के रासायनिक संतुलन को संतुलित किया। [8]

आज के हीरे के अधिकतर गहने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आभूषणों में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का उपयोग प्राचीन समय तक वापस किया जा सकता है। रंगीन स्पेक्ट्रम में सफेद रोशनी का वितरण हीरे के गहने के रत्नों के लिए मौलिक है। 20 वीं सदी में मणि उपचार के क्षेत्र में विशेषज्ञों के रूप में 4 सी आधार संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है गहने 4 शैलियों या ज्ञात के मूल्य के संदर्भ में हीरा और प्रमुख विशेषताओं के आधार पर रत्न विभाजित करने के लिए विकसित किया गया है। हीरा में कैरेट, काट, रंग और स्पष्टता शामिल है। [9] सबसे बड़ा दोष वाले हीरा, जिसे प्रतिद्वंद्वी के रूप में जाना जाता है

भौतिक गुण [संपादित करें]

चरण आरेख, कार्बन के सैद्धांतिक पूर्वानुमान
चार पैनल सबसे पहले, सात स्पष्ट मुखौटे जवाहरात, छः छोटे और बड़े एक दूसरा, असमान सतह के साथ काली सामग्री तीसरा, तीन समानांतर परमाणु शीट, प्रत्येक चिकन तार हेज जैसी होती हैं। चौथा, एक बॉक्स्ड परमाणु संरचना जिसमें 0.15 एनएम बांडों द्वारा जुडी हुई टेट्राहेड्रीली व्यवस्था वाली गेंदें होती हैं।
हीरे और ग्रेफाइट दो अलग कार्बन मोनोऑक्साइड संरचनात्मक हैं।
हीरा एक पिरामिड (एसपी 3) से जुड़ा कार्बन परमाणुओं का एक पारदर्शी क्रिस्टल है जो एक हीरे नेटवर्क में क्रिस्टलीक्स होता है जो कि चेहरे केंद्रित क्यूबिक संरचना का एक भिन्नता है।

यूनिवर्सल 4 सी [संपादित करें]
स्प्लिट-arrows.svg
यह प्रस्तावित किया गया है कि इस लेख या अनुभाग को डायमंड (रत्न) (बहस) वाले नए लेखों में विभाजित किया जाना चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय ब्रह्मांड में हीरे की शुद्धता के संदर्भ में हीरे के विभिन्न वर्गीकरण को 4 सी, अर्थात् स्पष्टता, कैरेट, रंग और रंग में विभाजित किया जा सकता है। कट (पैटर्न और आकृति कटौती)

शुद्धता का स्तर (स्पष्टता) [संपादित करें]
डायमंड क्लेरिटी वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है

1. फ्लायलेस (एफएल) - सबसे सुंदर पानी का एक हीरा है। किसी भी हीरे और हीरे की सतह में कोई दोष या दोष नहीं है। जब 10x बढ़ाई (10 एक्स) के नीचे दिख रहे हैं

2.अनुवादित निर्दोष (IF) - हीरा में दोषों के बिना एक हीरा है। जब 10x बढ़ाई (10 एक्स) के नीचे दिख रहे हैं

3. बहुत बहुत थोड़ा शामिल (वीवीएस 1 / वीवीएस 2)

link sell click
link sell 2 click

AVATAR 2 - 4D